Lenängsviken

Landhöjningen i Axmarområdet är omkring 0,7 m per århundrade. Det är mycket. För inte så länge sedan kunde man dra in större segelfartyg i Lenängsviken, nu går det bara att ta sig in med kanot – och snart har viken blivit en insjö.

Mitt inne i viken reser sig en pråm upp ur vassen. Den är förvånansvärt välbevarad efter att ha legat övergiven snart 100 år. Pråmen är kort och bred och har en mycket kraftig förstäv, gjord för att hålla som fästpunkt och dra tunga laster.

 

 

 

På en flygbild ser man att pråmen inte ligger ensam. Inne i vassen 15-20 meter norrut framträder ytterligare en fartygsform, och intill denna ännu en. De två senare har mer spetsovala former och kan ursprungligen ha varit segelfartyg.

Från Lenängsviken har man kunnat komma runt bakvägen till hamnen i Axmar bruk. Moringar och bryggrester längs stränderna tyder på att området upp till Stångskär har ingått i brukets logistiksystem. Förmodligen har pråmflottan legat upplagd i de väderskyddade vikarna och sunden när de inte användes.

 

 

Det finns också fler vrak att upptäcka. Knappt 50 meter från Lenängsvikens mynning ligger på grunt vatten lämningen efter en smäcker segelskuta, 20 meter lång, fem meter bred och byggd på kravell. Den dateras till omkring år 1800. Eftersom den ligger där den gör är det troligt att även denna gått som pråm efter segelkarriären, och den kan ha uppnått en avsevärd ålder då den slutligen övergavs.

 
Besöka
Det bästa sättet att komma ut till pråmen i Lenängsviken är att paddla. På vintern går det ofta bra att gå ut på isen. Fartygslämningen utanför vikens mynning ligger på snorklingsdjup, men det är ofta dålig sikt.
Tänk på att

Inloppet till viken är mycket grunt, försök inte gå in med motorbåt.

Koordinater

61 °3 ´12.91” N

17°9 ´36.15” E

Visa i Google Maps

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park