Säkerhet och ansvar

Vi som står bakom Axmar dykpark är inte ansvariga för besökares säkerhet.
Vi vill ändå passa på att påminna om hur viktigt det är med ett ansvarsfyllt beteende.
Så därför: Tänk på säkerheten när du dyker, snorklar eller paddlar.
Var medveten om andra dykare, snorklare och att det kan förekomma båttrafik i området.
Dyk eller snorkla aldrig ensam! Vanligt sjövett och dykvett gäller.
Kasta inte ankar på eller i närheten av vrak. Du kan fastna mer än du tänkt dig,
och du kan skada vraken. Tänk också på att vrak ofta är fornlämningar!
Då gäller ”se men inte röra”-principen. Läs mer om säkerhet och hur du beter
dig på följande länk: Tips för dig som dyker på vrak (Sjöhistoriska museet)

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park