Översiktskarta

Besöksvärda platser i Axmars undervattenspark. Använd pilar och plus- och minustecknen för att zooma in och ut och förflytta dig i kartan. Klicka på punkterna för information. Mer om varje plats finns under fliken "Besöksmål".
 
Observera att det krävs båt eller kanot för flertalet lokaler.

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park