Faktasidor

Vill du veta mer om hafsufse, spant och ullsleke? 

På de här sidorna finns mer fakta, lästips och bilder på vanliga, men ändå nästan okända, undervattensmiljöer.

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park