Västerhamn

Det sägs att det spökar vid Västerhamn på Kusö kalv. Man kan lätt förstå varför; den uppgrundande naturhamnen inramas av en trolsk natur – och här har dramatiska händelser ägt rum för länge sedan.

En bit upp från den norra stranden finns en låg stenmur som inhägnar ett litet område på ungefär 10 x 20 meter. Inne i urskogen ligger en liten kyrkogård. ”Sjömangravar” står det på kartorna och troligen har den anlagts för drunknade besättningar från förlista fartyg. Redan i slutet av 1700-talet omnämns gravplatsen, men vilka som begravts här eller när kyrkogården användes är okänt.

Som om inte detta räckte berättas om ytterligare en grav på ön. På den lilla holmen i hamnviken skall enligt traditionen en rysk löjtnant ha begravts. År 1721 låg den ryska flottan ankrade på flera platser längs norra Gästrikekusten. Ombord fanns bland annat ett kosackregemente vilka sattes in i räder mot land. Man attackerade Axmar bruk och brände ner stora delar, men den övre hammaren i skogen hittade man inte. Och det värdefulla tackjärnet dumpade bruksarbetarna i havet för att det inte skulle hamna hos fienden. Fortfarande 300 år senare lever minnet av rysshärjningarna kvar i ortnamn och sägner. Någon synlig grav finns dock inte på holmen.

 

Hårsärv. Peter Hansson, Kustfilm.

 

 

Platsen

Någonstans kring holmen i inre hamnen har det också gjorts intressanta fynd i vattnet. Det berättas om myntplåtar, krukskärvor och båtdelar. En hastig överblick från båt har inte kunnat bekräfta detta …men kanske om man tittar noggrannare.

Det enda spår av människan som finns under vattnet är botten av en fiskebåt, kanske 50 år gammal, som ligger mittemot holmen på den södra sidan. I stället är det naturmiljön som är det intressanta att se här. Som så ofta i de grunda havsvikarna  finns en betydelsefull flora och fauna. Viken innehåller en tät och artrik bottenvegetation, och till och med från båt kan man se ett stort antal fiskar, t.ex. elritsa och löja.

 

Ålnate. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

 

Följande växter har identifierats:
Hårsärv Zannichellia palustris
Kotteslinga Myriophyllum sibiricum
Hjulmöja Ranunculus cirsinatus
Vitstjälksmöja R. baudotii
Havsrufse Tolypella nidifica
Höstlånke Callitriche hermafroditica
Borststräfse Chara aspera
Borstnate Potamogeton pectinatus
Ålnate P. Perfoliatus


Besöka
Västerhamn är en utmärkt rastpunkt vid utflykter i Axmars naturreservat. Här finns utedass, brygga och andra bekvämligheter. En prickad inseglingsränna leder in till bryggan. Det är ofta klart vatten och natur- och kulturvärdena kan upplevas från båt utan att man snorklar eller dyker.
Tänk på att
Bryggorna i sundet är privata, fråga om lov om ni skall lägga till eller byta om på bryggorna. På västsidan Tokharen ligger laxfällor sommartid, var försiktig vid båtkörning och dykning i området.  
Koordinater

61 ° 03´34.86” N

17°15 ´59.06” E

Visa i Google Maps

Mer
Fiskyngel och undervattensvegetation i Axmars naturreservat (.pdf) 
Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park