Oxelharen

Bättre bevarade än så här är sällan Norrlandskustens vrak. Fyra stora träfartyg ligger reling mot reling, sedan kommer ytterligare ett fartyg något tiotal meter längre österut. En av båtarna kan ha byggts som pråm, men de andra har ursprungligen varit segelfartyg. De är kravellbyggda och mellan 15 och 30 meter långa.

 

 

Sådana fartyg byggdes här i Axmar i stort antal. Skonerter med ståtliga namn som Cleopathra och Zenobia byggdes för Axmar bruks räkning. En del fartyg ägdes av Axmarbönder med rederiet som bisyssla, åter andra byggdes för Gävleredare eller såldes vidare. Skonerten Fru Charlotta, som sjösattes i Axmar år 1841, såldes några år senare i Port Au Prince, Haiti. Sjöfarten är internationell.

 

 

Själva varvsplatsen låg någonstans mellan Rysskroken och Gräsvik, inte så långt från Oxelharen. Den exakta platsen är inte lokaliserad. Kanske har de här fartygen kopplas till varvet. De skulle kunna vara uttjänta skutor som använts till "reservdelsbåtar", men troligare är att det är gamla Axmarskutor som tjänstgjort som pråmar på den tiden det fanns ett sågverk i hamnen i Axmar. 

 

 

På vraken finns det mycket kvar att se. De mäktiga skroven, som reser sig upp till sex meter från botten, är en upplevelse i sig. Man kan också titta på roder, ankarspel och pollare eller simma ned i lastutrymmena.

 

Platsen

På mjukbottnen vid vraken växer ålnate, tarmalger och höstlånke. Fartygen är också populära tillhåll för tånglake och annan fisk.

 

 

 

Besöka
Lättast att nå Oxelharen är med båt. Det finns en boj att förtöja i vid sidan av vraken. Man kan också komma från land, men det är långt att gå från vägen. Platsen passar både för snorkling och sportdykning. Med en grundgående båt kan man också glida över området och se en hel del från ytan.  
Tänk på att
Det finns mycket att fastna i, var försiktig vid snorkling och dykning.
Koordinater

61 ° 0´22.21” N

17°0 ´17.42” E

Visa i Google Maps

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park