Tokharen

Den lilla holmen Tokharen sägs ha fått sitt namn för att den ligger så tokigt till i sundet mellan Kusön och Kusökalv. Sant är i alla fall att flera fartyg har gått på grund här. Ett av dem är en järnmalmslastad skuta som ligger på västsidan av holmen. Vraket ligger på mellan 3 och 6 meters djup, vid foten av en tvär grusslänt.

 

 

 

Fartyget har varit omkring 18-20 meter långt, klinkbyggt, med låg och bred skrovform. Lasten har inte bärgats, utan hela skrovet fylls upp av tung svartgrå järnmalm.

De lösa skeppsdelarna som ligger norr om vraket är de som berättar mest om fartyget. Rodret är av en typ som var vanlig från 1800-talets andra hälft och av den korta roderpinnen av järn kan man sluta sig till att fartyget har styrts med ratt och inte en lång rorkult som många mindre skutor. Intill rodret ligger en skiva av bräder som hålls ihop av tvärgående balkar. Den har hållit upp den utskjutande delen i aktern och visar att båten har haft överhäng och akterspegel. Förmodligen har det sett ut ungefär som på målningen här från ungefär samma tid som vraket, men ett något större fartyg.

 

 

 

Från vraket har sportdykare bl.a. bärgat en keramikkruka, stämplad av Bobergs fajansfabrik i Gävle omkring 1870. Den dateringen skulle kunna stämma bra överens med fartygslämningen, än så länge har dock inte vraket kunnat matchas mot någon känd förlisningsuppgift. Här krävs mer arkivforskning!

 

  

 

 

 

 

Naturen vid vraket

På de grundare partierna växer borstnate, ålnate, trådnate och vitstjälksmöja, dock i ganska små bestånd. Desto rikligare då med fisk. Sommartid ligger det laxfällor alldeles intill vraket – se upp för dem – men med lite tur kan man få se lite större fiskar här.

Besöka
Platsen kräver sportdykarutrustning. Har ni väl kommit hit så passa på att på att besöka det gamla fiskeläget på Kusön. Hela ön ägdes förr av Axmar bruk och de som bodde här bedrev kolning, jordbruk och fiske för brukets räkning. Idag är det en mycket vackert bevarad byklunga med "Bullerbykänsla".
Tänk på att

Bryggorna i sundet är privata, fråga om lov om ni skall lägga till eller byta om på bryggorna. På västsidan Tokharen ligger laxfällor sommartid, var försiktig vid båtkörning och dykning i området.  

Tokharen ligger inom Axmars naturreservat  och särskilda regler gäller.

Koordinater

61°02'53.1"N, 17°13'51.2"E

Visa i Google Maps

 

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park